Sídlo spoločnosti

Karel Raška – RAMONT

Pod Vinicou 268/17

Závodie, 01004 Žilina,
IČO: 33349762
DIČ: 1020525583

Číslo účtu:

Slovenská sporiteľňa.
0420364708/0900

IBAN SK6609000000000420364708
BIC GIBASKBX

0903 524 668

Karel Raška

    Vaše meno (povinné)

    Váš email (povinné)

    Predmet

    Vaša správa